سرور ابری nvme فنلاند

CLOUD-2GBRAM

یک هسته سی پی یو
2 گیگابایت رم
20 گیگابایت SSD nvme
پهنای باند نامحدود
پورت اختصاصی 1 گیگابایتی
دارای فایروال حرفه ای
داری آنتی دیداس حرفه ای
امکان خرید آی پی مجزا
امکان ارتقا به پلان بالاتر

CLOUD-2GBRAM

دو هسته سی پی یو
2 گیگابایت رم
40 گیگابایت SSD nvme
پهنای باند نامحدود
پورت اختصاصی 1 گیگابایتی
دارای فایروال حرفه ای
داری آنتی دیداس حرفه ای
امکان خرید آی پی مجزا
امکان ارتقا به پلان بالاتر

CLOUD-4GBRAM

دو هسته سی پی یو
4 گیگابایت رم
40 گیگابایت SSD nvme
پهنای باند نامحدود
پورت اختصاصی 1 گیگابایتی
دارای فایروال حرفه ای
داری آنتی دیداس حرفه ای
امکان خرید آی پی مجزا
امکان ارتقا به پلان بالاتر

CLOUD-4GBRAM

سه هسته سی پی یو
4 گیگابایت رم
80 گیگابایت SSD nvme
پهنای باند نامحدود
پورت اختصاصی 1 گیگابایتی
دارای فایروال حرفه ای
داری آنتی دیداس حرفه ای
امکان خرید آی پی مجزا
امکان ارتقا به پلان بالاتر

CLOUD-8GBRAM

چهار هسته سی پی یو
8 گیگابایت رم
160 گیگابایت SSD nvme
پهنای باند نامحدود
پورت اختصاصی 1 گیگابایتی
دارای فایروال حرفه ای
داری آنتی دیداس حرفه ای
امکان خرید آی پی مجزا
امکان ارتقا به پلان بالاتر

CLOUD-16GBRAM

هشت هسته سی پی یو
16 گیگابایت رم
240 گیگابایت SSD nvme
پهنای باند نامحدود
پورت اختصاصی 1 گیگابایتی
دارای فایروال حرفه ای
داری آنتی دیداس حرفه ای
امکان خرید آی پی مجزا
امکان ارتقا به پلان بالاتر

CLOUD-32GBRAM

هشت هسته سی پی یو
32 گیگابایت رم
240 گیگابایت SSD nvme
پهنای باند نامحدود
پورت اختصاصی 1 گیگابایتی
دارای فایروال حرفه ای
داری آنتی دیداس حرفه ای
امکان خرید آی پی مجزا
امکان ارتقا به پلان بالاتر

CLOUD-32GBRAM

شانزده هسته سی پی یو
32 گیگابایت رم
360 گیگابایت SSD nvme
پهنای باند نامحدود
پورت اختصاصی 1 گیگابایتی
دارای فایروال حرفه ای
داری آنتی دیداس حرفه ای
امکان خرید آی پی مجزا