سرور مخصوص ترید آلمان

TRADE-GR2GB

یک هسته سی پی یو
2 گیگابایت رم
20 گیگابایت SSD nvme
پهنای باند نامحدود
سرور مخصوص ترید
پورت اختصاصی 1 گیگابایتی
دارای فایروال حرفه ای
داری آنتی دیداس حرفه ای
امکان خرید آی پی مجزا
امکان ارتقا به پلان بالاتر

TRADE-GR4GB

دو هسته سی پی یو
4 گیگابایت رم
40 گیگابایت SSD nvme
پهنای باند نامحدود
سرور مخصوص ترید
پورت اختصاصی 1 گیگابایتی
دارای فایروال حرفه ای
داری آنتی دیداس حرفه ای
امکان خرید آی پی مجزا
امکان ارتقا به پلان بالاتر

TRADE-GR8GB

دو هسته سی پی یو
8 گیگابایت رم
80 گیگابایت SSD nvme
پهنای باند نامحدود
سرور مخصوص ترید
پورت اختصاصی 1 گیگابایتی
دارای فایروال حرفه ای
داری آنتی دیداس حرفه ای
امکان خرید آی پی مجزا
امکان ارتقا به پلان بالاتر

TRADE-GR16GB

چهار هسته سی پی یو
16 گیگابایت رم
160 گیگابایت SSD nvme
پهنای باند نامحدود
سرور مخصوص ترید
پورت اختصاصی 1 گیگابایتی
دارای فایروال حرفه ای
داری آنتی دیداس حرفه ای
امکان خرید آی پی مجزا
امکان ارتقا به پلان بالاتر